Het kan zijn dat u niets snapt van wat er hierna volgt.
...