De natuur is zo wreed dat de mens nodig is om het evenwicht te herstellen en nu en dan, na rijp en wijs beraad, een dier of desnoods dertig dood te schieten. Het zijn vooral jagers die dat denken, of dat zichzelf wijsmaken om te rechtvaardigen dat ze met een geweer over hun schouder in een terreinwagen door de savanne razen om links en rechts een bijzonder gegeerd beest te doden. De meeste mensen menen daarentegen dat sinds hun voorvaderen 12.000 jaar geleden zaden in de grond plantten en de landbouw uitvonden, ze geëvolueerd zijn tot iets anders dan de prehistorische jager-verzamelaar. Sommigen zijn er zelfs van overtuigd dat de natuur beter af is zonder de bemoeizucht van de mens, dat een zebra er is om naar te kijken en niet om te dode...