(lacht) Ja, maar Het Gouden Paviljoen, zoals de expo heet, gaat in feite over twee blikrichtingen, over schoonheid die absoluut is, bijna romantisch-onverwoestbaar, en over iets wat op een onuitstaanbare manier té schoon is, en dat je daarom wilt vernietigen.
...