Met de minzame glimlach van een gentleman. Zo beantwoordde
...