Zelf konden we wel een aantal dingen bedenken, maar onze mening was niet gevraagd en dus mochten The Killers op het hoofdpodium de tweede festivaldag afsluiten.Naar de geestdriftige reacties van het publiek te oordelen, leek dat een goed idee.
...