Het is in het tweede couplet dat je het voor de eerste keer duidelijk hoort.
...