In de psychiatrie worden talloze ziektefenomenen in verband gebracht met angst. Die primaire emotie werd uitgebreid bestudeerd. De wetenschap heeft angst aardig onder controle, zou je denken.
...