Terwijl u het stuk in Nederland speelde, stierf uw vader.

Zijn dood had geen impact op het stuk.
...