En ja, we zijn nog altijd de plaat aan het bespreken, niet de hoes errond (niet eens Clarks derrière, trouwens). Geduchte gitaarspeelster of niet, de New Yorkse dolt al langer met elektronica en filterbanken, en op
...