Ze zit kaarsrecht aan een tafel. Ze spreekt rustig en zacht, goed wetend dat dat volstaat om gehoord te worden, én ze lijkt een minzaam lachje klaar te hebben om je te troosten als je even in je redeneringen verdwaalt.
...