Hetzelfde stukje klankband weerklinkt minstens dertig keer uit het kamertje waarin Walter Murch staat te monteren. Staat, want de man die de geluidsmontage deed voor klassiekers als
...